De 8 grootste valkuilen bij de groei van een bedrijf

Als ondernemer, directeur of manager ziet u uw bedrijf graag groeien. Als de groei snel gaat vindt u dit fantastisch! Een (snelle) groei leidt in veel gevallen tot groeipijn en uitdagingen. Op zich niks ernstigs, zolang er de juiste keuzes worden gemaakt op de juiste momenten. Zo kan te snel groeien ook leiden tot problemen en in sommige gevallen zelfs leiden tot een faillissement. Lees hier de 8 grootste valkuilen bij groei en zorg dat uw bedrijf er niet intrapt! 


Direct naar de valkuil waar u meer over wilt weten?

  1. Snelle groei financieren met vreemde middelen
  2. Eyes on the price en de administratie verwaarlozen
  3. Door groei niet anticiperen op krimp
  4. Uw rol van ondernemer verschuift naar manager
  5. Te snel mensen aannemen
  6. Te laat mensen aannemen
  7. Klantcontact uit het oog verliezen
  8. Verandering slecht begeleiden

1.  Snelle groei financieren met vreemde middelen


Om uw bedrijf snel te laten groeien moet u investeren. De hoeveelheid klanten en daarmee ook werk nemen toe. Hiervoor zijn extra middelen en ook mensen nodig. Om hierover te beschikken moet er geïnvesteerd worden. Niks geks en juist noodzakelijk om mee te gaan in de groei.

De verhouding vreemde en eigen middelen

Een valkuil die we hier vaak zien is snelle groei financieren met in verhouding te veel vreemde middelen. Vreemde middelen gebruiken om te investeren is niet verkeerd, maar de verhouding tussen vreemde en eigen middelen moet wel gezond zijn. De verhouding vreemde en eigen middelen wordt ook wel solvabiliteit genoemd. 

Ongezonde solvabiliteit leidt tot faillissement

Als er in verhouding te veel vreemde middelen zijn gebruikt voor de financiering kunnen externe factoren een organisatie de das omdoen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die groeien door snelle overnames, dit financieren met vreemde middelen en vervolgens vindt er een economische crisis plaats. 

Voorkom dit met een goed financieringsplan

Wilt u investeren met eigen maar ook vreemde middelen? Dan helpt een goed financieringsplan om een gezonde balans tussen eigen en vreemde middelen te behouden.

2. Eyes on the price en de administratie verwaarlozen


De kansen doen zich volop voor en er wordt volledig gefocust op het binnenhalen van nieuwe klanten en het draaien van meer omzet. Er ligt zoveel focus op uitbreiding dat de administratie uit het oog verloren wordt.

Achterstallige administratie

De administratie loopt achter en het wordt er ‘eventjes’ bij gedaan. De papieren stapelen zich op en een achterstand heeft zich ontwikkeld. 

Onvoldoende inzicht

De cijfers zijn hierdoor niet meer zo betrouwbaar en structureel inzicht mist. Hierdoor kunt u niet meer varen op de KPI’s die u nodig heeft om te weten of uw bedrijf nog ‘gezond’ is. Denk bijvoorbeeld aan de winst, omzetprognoses, de cashflow of de solvabiliteit van uw bedrijf. Heeft u geen structureel inzicht in deze KPI’s? Waarop baseert u dan uw managementkeuzes? Structureel inzicht is de basis voor een goede sturing van uw bedrijf. 

Houd orde en besteed het uit

Kunt u de hoeveelheid administratie niet meer bijbenen? En stapelt het papierwerk zich op? De administratie uitbesteden aan een administratieve interimmer is dan een goede oplossing. Zo kunt u zich focussen op úw werk, loopt de administratie soepel door en heeft u voldoende inzicht in uw KPI’s.

 

Heeft u deze KPI’s niet structureel inzichtelijk? En weet u daarom ook niet of uw bedrijf nog gezond is? Dan wordt het tijd om de bezem erdoor te halen. Schakel hulp in voordat het erger wordt!

Neem contact met mij op

 

3. Door groei niet anticiperen op krimp


Na een sterke groei komt vaak tijdelijke krimp. Dit is de natuurlijke werking door externe factoren zoals onder andere vraag en aanbod in de markt. Krimp is niet gevaarlijk, zolang uw bedrijf hierop voorbereid is en weet wat er moet gebeuren zodra krimp zich aandient.

Financiële middelen vast in personeel (én middelen)

Uw bedrijf groeit en de benodigde middelen en personeel worden aangetrokken. Vervolgens nemen de opdrachten af en uw bedrijf moet krimpen om gezond te blijven. Het risico zit in de financiële middelen die ‘vast’ zitten in uw personeel maar ook middelen. Om financieel weer flexibel te worden moet deze financiële middelen vrijgemaakt worden. 

De uitdaging

U zit met een enorme uitdaging, want u heeft veel personeel aangenomen met lange arbeidscontracten. U kán simpelweg niet krimpen, omdat uw handen gebonden zijn. Of u heeft wel een schil met flexibel personeel, maar u vindt het moeilijk om het bedrijfsbelang boven het personeel te plaatsen.

Krimpen met een flexibele schil

In een ideale situatie beschikt een bedrijf over een bestand aan vaste medewerkers met daarnaast een bestand aan flexibele medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan interimmers, freelancers of ZZP’ers.

 

4. Uw rol van ondernemer verschuift naar manager


Uw bedrijf is gegroeid en de rol van u als ondernemer verschuift. Er komt meer personeel, zij moeten aan
gestuurd worden en er is nog geen manager.

Past de rol van manager bij u?

Sommige ondernemers hebben hier altijd al van gedroomd en andere ondernemers zijn gewoon géén managers. Niet altijd is een ondernemer zich ervan bewust of de rol van manager bij zich past. De een weet het en vermijdt het en de andere ondernemer probeert het toch. 

De gevolgen van een ongeschikte manager

De juiste mensen op de juiste plekken hebben is zo belangrijk. Zeker voor managers. Zij sturen de mensen aan en begeleiden hen bij het uitvoeren van hun werk. Is de manager eigenlijk niet geschikt? Dan zetten zij de verkeerde middelen in voor het gewenste resultaat. Medewerkers worden onder druk gezet en er ontstaat een vervelende werksfeer. De beoogde resultaten worden niet behaald en sommige medewerkers stappen misschien zelfs op.

 

Vind de juiste manager

Bent u als ondernemer klaar voor de rol als manager? Mooi! Bent u als ondernemer niet klaar voor de rol als manager en wilt u dit absoluut niet? Of heeft u het gevoel dat dit teveel voor u is? Schakel dan gauw hulp in om de juiste interim manager te vinden! Zo kan u gewoon blijven doen waar u het beste in bent en krijgt uw organisatie ook wat zij nodig heeft. 

5. Te snel mensen aannemen 


De nieuwe klanten blijven maar komen en het werk stroomt binnen. Fantastisch denkt u, mijn bedrijf groeit! Nu zit u met de volgende bedrijfskundige uitdaging. Hoe en waar gaat u de mensen vinden die al dit werk voor uw bedrijf kunnen doen?

Incompetent personeel

Hier wordt dan de fout gemaakt om te snel mensen aan te nemen. Er wordt dan nieuw personeel aangetrokken die niet competent zijn voor het baan, maar bij gebrek aan beter worden ze toch aangenomen. Op de korte termijn lijkt dit een goede oplossing, dat is het alleen niet. Nieuw personeel inwerken kost tijd. Neemt u ongeschikt personeel aan, dan is dit ook nog eens weggegooide tijd. 

Nieuw personeel leidt tot druk op uw huidig personeel

U gaat voor kwaliteit en uw klanten weten dat ook. Er ligt een hoge verwachting bij hen. De nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt en dit kost tijd. De tijd en energie om nieuwe medewerkers in te werken moet van uw huidig personeel komen. Wat ook weer leidt tot een druk op hun huidige takenpakket.

Problemen met de cashflow

Een goede inwerkperiode neem tijd in beslag. Nieuw personeel kan gewoon niet direct de kwaliteit leveren zoals uw meest ervaren personeel dit kan. Hierbij worden fouten gemaakt, wat weer tot extra druk bij uw huidig personeel leidt. Door de fouten raken uw klanten ontevreden en vertrekken ze. Gaat het om extra grote opdrachten, dan bent u financieel ook nog afhankelijk van deze klanten. Mist u deze klant, dan creëert dit een probleem voor uw cashflow. 

Een groeibestending personeelsbeleid

Als mensen snel aangenomen moeten worden kan dit het gevolg zijn van een niet passend personeelsbeleid. Vanuit het HR-perspectief is er niet tijdig rekening gehouden met de groei van de organisatie en wat dit betekent voor het aantrekken van nieuw personeel. Weet u niet hoe u een groeibestendig personeelsbeleid schrijft? Schakel de hulp in van een interim HR-manager zodat ook uw personeelsbestand gezond meegroeit.

6. Te laat mensen aannemen 


Personeel aannemen in tijden van groei is een complex bedrijfskundig vraagstuk. Te snel is niet goed maar te langzaam ook niet. Bij sommige bedrijven wordt er lang gewacht met het aannemen van nieuw personeel, terwijl de werkdruk wel toeneemt.

Hoge werkdruk leidt tot verzuim en vertrek

Het te laat aannemen van personeel leidt tot een hoge werkdruk die in sommige gevallen zo hoog oploopt, dat het personeel er onder te lijden heeft. Ervaren medewerkers kunnen ziek worden en in sommige gevallen betreft het langdurig verzuim. Daarnaast kan de hoge werkdruk voor personeel ook een reden zijn om te vertrekken. Zeker als het personeel dit aangeeft, maar er gewoon niks mee gedaan wordt.

Kennis verlaat uw organisatie

Door de afwezigheid van ervaren personeel verlaat kennis uw organisatie. U moet dit gat opvangen en schuift intern met mensen of neemt snel nieuwe mensen aan. Medewerkers van andere afdelingen zijn niet getraind voor dit werk en nieuwe medewerkers moeten ingewerkt worden. Hierdoor worden de huidige en/of nieuwe medewerkers in het diepe gegooid. Wat weer leidt tot vertrek en/of ziekte van nieuw personeel.

Een groeibestendig personeelsbeleid

Net als bij het te snel aannemen van nieuw personeel is ook hier een groeibestendig personeelsbeleid de oplossing. Zo kan uw organisatie gezond groeien met een tijdige aanvoer van gekwalificeerd personeel. U kunt een interim HR-manager aantrekken of extern personeelsadvies inwinnen.

Weet u niet hoe u uw personeelsbeleid groei- en krimpbestendig moet maken? Ga op tijd om tafel met de juiste experts!

Onze HR-managers weten exact hoe het personeelsbeleid afgestemd moet worden op de groeifase van uw bedrijf.

Kom in contact!

 

7. Klantcontact uit het oog verliezen


U bent zo druk met groeien en het regelen van interne zaken om de groei bij te houden, dat relatiebeheer op een laag pitje staat. Dit is een risico voor uw huidige klantrelaties. Door in gesprek te blijven met uw klanten, weet u wat er speelt en kunt u hierop inspelen. U kunt twijfels en zorgen wegnemen.

Ruimte voor de concurrent

Verdwijnt u uit het zicht, dan krijgen uw concurrenten de kans om contact te leggen. Zo kunnen zij de twijfels en zorgen wegnemen die uw klant heeft. Dit is het moment dat uw klant overstapt naar de concurrent. 

Uitbesteden werkzaamheden en focus op uw klanten

Hoe druk u het ook heeft, vergeet niet om uw relatiebeheer prioriteit te geven. Besteed zaken uit waar u minder goed in bent en besteed zelf weer aandacht aan uw klanten. Zo draait uw organisatie door terwijl u de relatie beheert. 

8. Verandering slecht begeleiden


Om te groeien moet een bedrijf de werkprocessen en de organisatiestructuur veranderen. Er moet gestandaardiseerd worden of er moet een managementstructuur komen. Deze veranderingen zijn van grote invloed op het personeel.

Onderschatten van de impact van verandering

Doordat de ideeën voor veranderingen vaak al een tijdje op de plank liggen, worden ze door de brenger al niet meer echt als nieuw beschouwd. Er wordt dan onderschat hoeveel impact een verandering heeft op de werkvloer. 

Niet of niet tijdig communiceren

De communicatie verloopt niet tijdig of niet duidelijk genoeg. Dit leidt tot weerstand onder het personeel en zorgt ervoor dat het bedrijf er niet in slaagt om mee te groeien. Zo zonde!

Investeer in verandermanagement

Verandertrajecten kosten nou eenmaal veel tijd, geld en energie. Voorkom dat verkeerd verandermanagement uw bedrijf de das omdoet. Heeft u geen kennis van verandermanagement? Ga met een interim verandermanager in gesprek en haal de kennis in huis. Zo profiteert uw bedrijf maximaal van de verandering!

Duwtje in de juiste richting


Wilt u de groei van uw bedrijf zo goed mogelijk begeleiden? Maar heeft u hier toch net even dat externe duwtje in de juiste richting nodig? Wij helpen u daar graag bij!

 

Teruggebeld worden?

  • Wij verwerken uw gegevens conform ons Privacybeleid.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Een vraag? Bel IPN

0592-379700

Cookie
Cookie instellingen
Waarom cookies?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op de website te optimaliseren, verkeer op onze website te analyseren en relevante advertenties aan derden te tonen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons beleid, klikt u op "Alles accepteren".

Noodzakelijk

Wij gebruiken noodzakelijke cookies om onze website zo optimaal mogelijk in te richten, bijvoorbeeld door het geanonimiseerd bijhouden van het gebruik van de website.

Voorkeuren

Wij slaan voorkeuren op om onze website voor je te personaliseren.. Als u nog eens terug komt naar onze website is deze daardoor ongemerkt prettiger in gebruik.

Statistieken

Wij houden geavanceerde statistieken bij van de gebruikers van onze website om deze met gebruik van de data die dat oplevert te kunnen optimaliseren. Daardoor kunnen we u nog betere service bieden.

Adverteren

Wij zorgen er voor dat als we elkaar terug willen vinden, we dat ook echt kunnen doordat we weten wie u bent. Met behulp van specifieke cookies kunnen we u onze service bieden op het moment dat u het nodig heeft.